Readings for January  (Year C)

Sunday 2nd January -  Epiphany                               

Liturgical colour.     White / Gold                                                                                  

Readings;        Isaiah  60:  1 - 6

                        Ephesians  3:  1 - 12

                        Matthew  2: 1 - 12                                                             

Sunday 9th January  -  Baptism of Christ / 1st Sunday of Epiphany 

 

Liturgical colour:        White / Gold

Readings:        Isaiah  43: 1 - 7

                        Acts     8:  14 - 17

                        Luke    3:  15 - 17 & 21 - 22

Sunday 16th January  -  2nd Sunday of Epiphany

Liturgical colour:        White / Gold

Readings.        Isaiah 62: 1 - 5

                        1 Corinthians  12:  1 - 11

                         John  2:  1 - 11

Sunday 23rd January  -  3rd Sunday of Epiphany (Week of prayer for Christian Unity)

Liturgical colour:         White / Gold                                            

Readings:        

                              

Sunday 30th January  -  4th Sunday of Epiphany - Presentation of Christ

Liturgical colour:        Gold / White

Readings.        Malachi  3:  1 - 5

                        Hebrews  2:  14 - end

                        Luke  2:  22 - 40